Garanti & Service

Garantier

Garantin täcker alla fel som kan hänföras till fabrikations- och funktionsfel. Vid garantireparationer måste inköpskvitto och/eller korrekt ifylld garantisedel bifogas. Eventuella fraktkostnader till auktoriserad verkstad betalas alltid av kunden.

Kamakura EMC
På kikare i EMC-serien lämnas en garanti på 3 år.

Kamakura Sea Master
På Kamakura Sea Master kikare för marint bruk lämnas en garanti på 5 år.

MR3, MR4, EDL, FMC och EMC
På Kamakura MR3, MR4. EDL och FMC kikare lämnas en garanti på 30 år.

Tubkikare
På Kamakura tubkikare SP-66, SP-83, EDV-65 och EDV-81 lämnas en garanti på 30 år. Kamakura SP-63 omfattas av 5 års garanti.

Reparationsgaranti

Nu erbjuder vi 5 års reparationsgaranti på Kamakura! Den innebär att den som köper en ny Kamakura handkikare är garanterad en maximal reparationskostnad om 1500 kronor per skadetillfälle, under 5 års tid.

Service

För service och reparation av din Kamakura kikare, vänligen kontakta:

Instrumenttesto
Berghällsgatan 10
431 64 Mölndal

Tel. 031-42 14 90
www.instrumenttesto.se